Hot Air Balloon Landing

Jak ląduje balon? w termowizji? Hot Air Balloon – Landing in Thermovision – Inżdron.pl

Dożynki 2019, Skierniewice.
Praktycznie wykorzystanie termowizji z udziałem drona.
Dzięki tej technologii można dokonywać pomiarów temperatury, które dotychczas były niedostępne.

Harvest festival 2019, Skierniewice.
Practically use of thermal imaging with the participation of a drone.
With this technology, you can take temperature measurements that were previously unavailable.
Hot Air Balloon Show in Skierniewice, Poland.
14.09.2019

Products You May Like

Articles You May Like

York balloon festival gives innovative response to COVID-19 shutdown
Against the Elements – Shocking Balloon Ride
A hot-air balloon ride with Pete Holmes
Hot Air Balloon Mass Ascent | Balloon Festival Barnstorf 2019
Amazing hot air balloon takeoff !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *